What do you know about biodegradable bags?

Bạn biết gì về túi phân hủy sinh học?

 

bio bag cornstarch

 

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu một số định nghĩa về các loại phân hủy sinh học.

 

Bioplastic: loại nhựa có nguồn gốc sinh học như bột ngô, thực vật. Nhựa sinh học này có thể có hoặc không phân hủy được.

Bio-based/ plant-based: loại sản phẩm có nguồn gốc sinh học như ngô, bã mía, lúa mỳ. Sản phẩm gốc sinh học này có thể có hoặc không phân hủy được.

Biodegradable: có khả năng phân hủy trở về tự nhiên. Nhưng chưa chắc đã có thể phân hủy bằng cách ủ phân (compost), nhiều khả năng chỉ phân hủy được trong điều kiện công nghiệp.

Compostable: có thể phân hủy bằng ủ phân và trở về tự nhiên.

Degradable: có thể phân rã thành các mảnh nhỏ hơn. từ này chưa chắc có nghĩa là có thể phân hủy sinh học.

Photodegradable: có thể phân rã thành các mảnh nhỏ hơn nhờ vào ánh sáng mặt trời.

Oxo-biodegradable plastic: nhựa vẫn làm từ nguyên liệu gốc dầu mỏ truyền thống, được trộn thêm phụ gia đặc biệt để bắt nó phải phân rã. Phụ gia này có thể bao gồm kim loại nặng, hoặc bột ngô để làm kết cấu của nó yếu đi và dễ dàng phân rã. Loại nhựa này bị tranh cãi là không thể dùng từ biodegradable vì chúng chỉ phân rã xuống thành hạt vi nhựa (microplastic) chứ không có chứng minh nào chúng sẽ biến mất hoàn toàn nhờ vi sinh vật.

Hydro-biodegradable plastic: nhựa có nguồn gốc sinh học như bột ngô, thực vật… Chúng cũng có thể phân hủy, tuy nhiên nhiều khả năng chúng chỉ phân hủy được trong điều kiện công nghiệp.

Một vài loại ủ phân để bạn hiểu thêm:

Commercial composting: ủ phân trong điều kiện công nghiệp, nhiều loại nhựa sinh học chỉ có thể phân hủy ở điều kiện này. Giai đoạn ủ tối thiểu là 21 ngày, với nhiệt độ trên 60ºC trong ít nhất 7 ngày và quay thường xuyên. Ủ công nghiệp nhanh hơn so với ủ tại nhà. Không phải thành phố nào cũng sẵn có cơ sở vật chất này

Home composting: ủ phân tại nhà.

 

bio bag cornstarch

 

 

Vậy làm sao để phân biệt và nhận biết? Chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều về các vấn đề khi đứng trước một món đồ “phân hủy sinh học”, đã có một số tiêu chuẩn và chứng nhận phân hủy sinh học sẽ test hộ chúng ta. Vì vậy chỉ cần nhìn thấy trên sản phẩm đó có gắn một số mác sau là có thể yên tâm.

 

Biogradable Product institute (BPI): Sản phẩm sẽ phân hủy an toàn trong điều kiện ủ công nghiệp riêng.

European Bioplastic:  Sản phẩm sẽ phân hủy an toàn trong điều kiện ủ công nghiệp riêng.

Vincotte OK bio based: Sản phẩm làm từ thực vật, không có nghĩa là sản phẩm này sẽ phân hủy.

Vincotte OK compost:  Sản phẩm phân hủy an toàn trong điều kiện ủ công nghiệp riêng.

Vincotte OK compost HOME: Sản phẩm sẽ phân hủy trong điều kiện tự ủ tại nhà.

Vincotte OK biodegradable SOIL: Sản phẩm sẽ phân hủy chỉ cần chôn dưới đất.

Vincotte OK biodegradable WATER: Sản phẩm sẽ phân hủy trong nước (không có nghĩa là sẽ phân hủy trong nước biển)

 

bio bag cornstarch

 

 

Đó là một số chứng nhận chất lượng có độ tin cậy cao. Ngoài ra, còn nhiều tổ chức với các chứng nhận khác nhau nữa trên thế giới.

 

bio bag cornstarch

back-to-top-Song bang plastic