Song Bàng đạt chứng nhận ISO 9001:2015

 

Chứng nhận ISO 9001:2015 được cấp cho hệ thống quản lý chất lượng Song Bàng cho những hoạt động sau đây: sản xuất và kinh doanh bao bì nhựa và màng nhựa

 

 

(Hình ảnh Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của Song Bàng Plastic)

 

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc áp dụng tiêu chuẩn trên đã giúp Song Bàng tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, Song Bàng còn tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận và mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng.

Với định hướng phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cho khách hàng, trong năm 2020, Song Bàng sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh hướng tới mục tiêu dẫn đầu về sản xuất bao bì của ngành nhựa Việt Nam.

back-to-top-Song bang plastic