Lịch sử phát triển
Câu chuyện Song bàng
Lịch sử phát triển
Cho đến nay, công ty đã đa dạng hóa sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất và xuất khẩu bao bì, hàng hóa tổng hợp, hóa chất, mực in, hạt nhựa.
Xem thêm
Hoạt động nổi bật
Túi phân hủy sinh học là túi có...
Ngày 10/08 Song Bàng Plastic đã có chuyến...
Song Bàng Plastic luôn nổ lực và phấn...
Triển lãm Việt Nam/2017
Triển lãm Việt Nam/2017
Song Bàng Plastic hiện đã đầu tư...
Túi T-Shirt dễ mở được công ty...
back-to-top-Song bang plastic
X